Loading...

Čidlo pro řízení osvětlení prostor

V různých typech osvětlovacích soustav lze řídit osvětlení na základě různých proměnných veličin a dosáhnout tak nejen energetických úspor, ale i změny v požadované funkčnosti nebo atmosféry prostoru. Osvětlení lze řídít manuálně nebo pomocí inteligentních řídících systémů, které mohou uspořit až 70% elektrické energie pomocí regulace (stmívání) osvětlení, nebo automaticky nastavit osvětlení dle požadavku uživatele.

30.4.2014 | autor: svitidla-osvetleni-elektro.cz

V různých typech osvětlovacích soustav lze řídit osvětlení na základě různých proměnných veličin a dosáhnout tak nejen energetických úspor, ale i změny v požadované funkčnosti nebo atmosféry prostoru. Osvětlení lze řídít manuálně nebo pomocí inteligentních řídích systémů, které mohou uspořit až 70% elektrické energie pomocí regulace (stmívání) osvětlení, nebo automaticky nastavit osvětlení dle požadavku uživatele.

Řízení osvětlení provádíme především na základě:

Denního osvětlení

Osvětlovací soustava bývá v provozu na plný výkon často při dostatečném denním světle. Pomocí senzorů reagujících na úroveň osvětlení v příslušném prostoru lze při nárůstu denního osvětlení stmívat umělé osvětlení tak, aby byla zachována požadovaná hodnota osvětlenosti. Tímto způsobem lze stmívat umělé světlo až do jeho vypnutí při dostatečném denním světle. Dosažená úspora elektrické energie může dosáhnout až 35% v závislosti na lokalitě, orientaci prostoru a ročním období. 

Přítomnosti osob

Dle renomovaných výzkumů se odhaduje, že osvětlovací soustavy v interieru jsou v provozu asi o 20 % delší dobu, než je nutno z důvodu momentální nepřítomnosti osob v osvětlovaném prostoru. Pomocí senzorů, které reagují na pohyb osob, lze světelný tok osvětlovací soustavy snížit, nebo úplně vypnout v případě nepřítomnosti osob.

Stáří osvětlovací soustavy

Vzhledem k tomu, že světelné zdroje stárnou a jejich světelný tok se během jejich života snižuje, používá se při návrhu osvětlení tzv. činitel údržby v hodnotách obvykle 0,6 až 0,8. To znamená, že v osvětlovacím systému s novými zdroji, nebo po provedení pravidelné údržby při činiteli údržby 0,7 je počáteční hladina osvětlenosti vyšší o 30 %. Jakmile světelný zdroj dosáhne konce ekonomického života, hladina osvětlení se vyrovná projektované úrovni. Udržováním konstatní osvětlenosti po celou dobu trvání jejího života lze ušetřit přibližně 10 % elektrické energie. Nově vzniklé požadavky dispozice prostorů a jejich uživatelů.

Osobního nastavení

Uživatelé různých vnitřních prostor mají své individuální potřeby na kvalitu i kvantitu osvětlení během své činnosti. Osobní komfort uživatelů umožňuje nastavit pohodlné ovládání osvětlovací soustavy. Komfort spojený s kvalitou řízení osvětlovací soustavy se dosahuje použitím senzorů a dálkových ovládání nebo ovládacích tlačítek propojených s řídící jednotkou osvětlovacího systému.


Atmosféry prostoru

Změnou intenzity osvětlení nebo teploty chromatičnosti během provozního cyklu v místnostech, jako jsou kanceláře nebo učebny škol, lze efektivně podpořit pracovní nasazení zaměstnanců nebo aktivitu žáků při procesu výuky, a to v souladu s biorytmem lidského těla. S příchodem nových technologií jako je LED nebo řídících systemů pro barevné zářivky lze měnit atmosféru místnosti. Z kanceláře ředitele se tak může stát, například po úspěšné akvizici nové společnosti, zábavný prostor plný barev a emocí.


Moderní řídící systémy zvyšují komfort osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie a kvalitě osvětlení v ovětlovaném prostoru. Současnost je charakterizována digitalizací a
adresací jednotlivých funkčních prvků osvětlovací soustavy (svítidel, světelných zdrojů, řídících jednotek, rozšiřujících senzorů, apod.). Za významný krok při zavádění řízení je možno považovat digitální řídící protokol DALI. 
Inteligentní řídící systémy využívají světelné senzory k automatické regulaci umělého osvětlení. Světelné senzory snímají intenzitu osvětlení v místnosti. Získané informace zpracuje řídící systém a nastaví velikost regulace. Světelné senzory používají pro snímání intenzity osvětlení především fotodiod a nebo fototranzistorů. Některé typy  senzorů mohou přímo ovládat stmívatelné elektronické
předřadníky, přičemž nastavení referenční hodnoty osvětlenosti se provádí přímo na senzoru. Napájení senzoru se provádí přímo z předřadníků nebo z řídících jednotek.
Dále jsou podrobněji představeny tyto řídící systémy z portfolia OEM Philips s ohledem na funkčnost, technické parametry a aplikační oblasti:
• Luxsense
• Occuswitch
• Actilum
• Occuplus
• Actilum color
• ToBeTouched

@parent