Loading...

PHILIPS - výbojkové světelné zdroje a předřadníky

Firma Philips nabízí širokou řadu výbojových světelných zdrojů. Cílem tohoto článku je tedy Vaše snadná orientace v tomto sortimentu. Měla by Vám pomoci s výběrem nejlepšího světelného zdroje pro vámi zvolenou aplikaci. Bude Vám sloužit jako průvodce představující světelné charakteristiky těchto zdrojů a aplikace, ve kterých jsou jejich výhody nejlépe využity.

26.1.2014 | autor: svitidla-osvetleni-elektro.cz

Zdroje Philips řady MASTER

Dokonalé světlo, dokonalý smysl. Výrobky řady MASTER se svými vynikajícími světelnými charakteristikami poskytují nejen dokonalou kvalitu světla, ale jsou perfektní i z ekonomického hlediska. Díky svým výborným parametrům v oblasti úspor energie a spolehlivosti po celou dobu životnosti minimalizují výrobky řady PHILIPS MASTER celkové investiční náklady na provozování Vašeho osvětlení. 

Společnost Philips chrání životní prostředí

Legislativní požadavky na omezení dopadů na životní prostředí v oblasti osvětlení vzrůstají a při výběru řešení Vašeho osvětlení je nutné vzít je v úvahu. Používání výrobků Philips posílí Váš zodpovědný přístup k této problematice.Výrobky společnosti Philips označené symbolem Green Flagship dosahují maximální kvality osvětlení při minimálních dopadech na životní prostředí. Naše výrobky Green Flagship překonávají požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek, jejich energetická účinnost vede ke snížení emisí CO2 a taktéž jejich delší doba životnosti a vyšší spolehlivost po celou tuto dobu vede k menšímu množství nutných výměn a ke snížení nákladů na likvidaci odpadu. 

Charakteristiky světla

U všech světelných zdrojů, obzvláště u výbojek platí, že vydávají světlo o určité kvalitě, která je popsána v technické dokumentaci a jiné specializované literatuře. Znalost těchto informací je nezbyná pro správnou volbu vhodného typu světelného zdroje pro danou aplikaci. 

Index barevného podání (Ra)

Na rozdíl od světla žárovky nebo denního světla neobsahuje přirozený tón světla výbojek všechny barvy viditelného spektra. Schopnost těchto světelných zdrojů podávat věrně barvy se měří na stupnici barevného podání. Stupnice sahá od hodnoty 0, která znamená velmi silné zkreslení barvy, až po hodnotu 100 indikující nulové zkreslení. 

Teplota chromatičnosti (K)

Teplota světla vyjádřená ve stupních Kelvina.Teplé bílé světlo (do 3 300 K) odpovídá světlu při východu či západu slunce, navozuje pocit relaxace a odpočinku. Neutrální bílé světlo má teplotu chromatičnosti mezi 3300 K a 5000 K. Chladné denní světlo (nad 5000 K) vytváří atmosféru činorodosti a vysoké výkonnosti. 

Světelný tok

Míra celkového množství světla emitovaného světelným zdrojem ve všech směrech. Jednotkou světelného toku je lumen (lm). 

Celkové investiční náklady

Když pořizujete světelné zdroje, svítidla a další související zařízení, kupujete vlastně světlo. Skutečné náklady na toto světlo jsou součtem tří položek: investičních nákladů, spotřebované energie a nákladů na údržbu, přičemž náklady na energii tvoří vždy nejvýznamnější část. Pokud snížíte náklady na údržbu prodloužením doby životnosti nebo zvýšením míry spolehlivosti, můžete dosáhnout snížení celkových investičních nákladů i přes vyšší počáteční investici.

@parent